Utgiven november 2015

ANSVARIG UTGIVARE
Jeanette Edström – ÖlandsMagazinet AB

GRAFISK FORM
Nisse Hagman – GG3.SE
Jeanette Edström

REDAKTIONELL TEXT
Iréne Forsmark, Johan von Reis, Pierre Eklund, Jeanette Edström

FOTO
Joachim Grusell, Jeanette Edström m.fl

ANNONSER
Stefan Johansson, Jeanette Edström, Monika Milesson

TRYCK
Sörmlands Grafiska

DISTRIBUTION
Till utvalda villa- och bostadsrättsägare i Kalmar kommun och på Öland. Till företag i Kalmar Län samt publika platser i regionen.


  • Annonsera där du syns

  • 0485-100 58

  • Ölandsmagazinet

  • 1
  • 2
  • 3