Utgiven september 2015

ANSVARIG UTGIVARE
Jeanette Edström – ÖlandsMagazinet AB

GRAFISK FORM
Nisse Hagman – GG3.SE
Jeanette Edström

REDAKTIONELL TEXT
Iréne Forsmark, Johan von Reis, Pierre Eklund, Jeanette Edström

FOTO
Joachim Grusell, Jeanette Edström, Birger Lallo m.fl

ANNONSER
Stefan Johansson, Monika Milesson

TRYCK
Sörmlands Grafiska

DISTRIBUTION
Till Ölands samtliga fritidshusägare, turistbyråer i Sverige, samt publika platser på Öland, i Kalmar och Glasriket samt övriga Småland.


  • Annonsera där du syns

  • 0485-100 58

  • Ölandsmagazinet

  • 1
  • 2
  • 3