Utgiven maj 2015

ANSVARIG UTGIVARE
Jeanette Edström – ÖlandsMagazinet AB

GRAFISK FORM
Nisse Hagman – GG3.SE
Jeanette Edström

GRAFISK PRODUKTION
Nisse Hagman – GG3.SE

REDAKTIONELL TEXT
Iréne Forsmark, Johan von Reis, Pierre Eklund, Jeanette Edström m.fl

NOTISER
Iréne Forsmark, Johan von Reis, Jeanette Edström

FOTO
Joachim Grusell, Jeanette Edström, Birger Lallo, Jesper Uddeholt, Anders Johansson m.fl

ANNONSER
Stefan Johansson, Jeanette Edström, Monika Milesson, Time Off Media

ÖVERSÄTTNING
AAR Translator AB (tyska), Jonathan Nilsson (engelska) Reservation för vissa kunders eget material

TRYCK
Sörmlands Grafiska

UPPLAGA
150 000 ex


  • Annonsera där du syns

  • 0485-100 58

  • Ölandsmagazinet

  • 1
  • 2
  • 3