Utgiven mars 2015

ANSVARIG UTGIVARE
Jeanette Edström – ÖlandsMagazinet AB

GRAFISK FORM OCH PRODUKTION
Nisse Hagman – GG3.SE
Jeanette Edström

REDAKTIONELL TEXT
Iréne Forsmark, Johan von Reis, Pierre Eklund, Jeanette Edström

FOTO
Joachim Grusell, Jeanette Edström, Birger Lallo m.fl

ANNONSER
Stefan Johansson, Jeanette Edström

DISTRIBUTION
Till Ölands samtliga fritidshusägare, utvalda hushåll i Kalmar, samt publika platser på Öland, i Kalmar och Glasriket samt övriga Småland.

TRYCK
Sörmlands Grafiska


  • Annonsera där du syns

  • 0485-100 58

  • Ölandsmagazinet

  • 1
  • 2
  • 3