Utgiven november 2014

ANSVARIG UTGIVARE
Jeanette Edström – ÖlandsMagazinet AB

GRAFISK FORM OCH PRODUKTION
Nisse Hagman – GG3.SE
Jeanette Edström

REDAKTIONELL TEXT
Iréne Forsmark, Johan von Reis, Jeanette Edström

FOTO
Joachim Grusell, Jeanette Edström, Birger Lallo m.fl

ANNONSER
Stefan Johansson, Jeanette Edström

DISTRIBUTION
Till utvalda villa- och bostadsrättsägare i Kalmar kommun och på Öland. Till företag i Kalmar Län samt publika platser i regionen.

TRYCK
Sörmlands Grafiska


  • Annonsera där du syns

  • 0485-100 58

  • Ölandsmagazinet

  • 1
  • 2
  • 3