Utgiven september 2014

ANSVARIG UTGIVARE
Jeanette Edström – ÖlandsMagazinet AB

GRAFISK FORM OCH PRODUKTION
Nisse Hagman – GG3.SE
Jeanette Edström

REDAKTIONELL TEXT
Iréne Forsmark, Johan von Reis, Jeanette Edström

FOTO
Joachim Grusell, Johan von Reis, Jeanette Edström, Birger Lallo m.fl

ANNONSER
Stefan Johansson, Jeanette Edström

DISTRIBUTION
Till Ölands samtliga fritidshusägares hemadresser, samt publika platser på Öland, i Kalmar och Glasriket.

TRYCK
Sörmlands Grafiska


  • Annonsera där du syns

  • 0485-100 58

  • Ölandsmagazinet

  • 1
  • 2
  • 3