Utgiven maj 2010

ANSVARIG UTGIVARE
Jeanette Edström – Ölandsmagazinet AB

RPROJEKTLEDNING
Jeanette Edström, Stefan Johansson

GRAFISK FORM OCH PRODUKTION
Nisse Hagman – GG3 Media Assistance

REDAKTIONELL TEXT
Johan von reis, Detlef Lampe, Pierre Eklund, Elisabeth holm, Jeanette Edström

FOTO
Detlef Lampe, Jesper Uddeholt, Jeanette Edström, Johan von reis, Birger Lallo m.fl

NOTISER
Johan von Reis

EVENEMANGSTIPS
Stefan Johansson

ANNONSER
Jeanette Edström, Stefan Johansson
Malin Helander – Ring Malin

ÖVERSÄTTNING
Traject, Köpingsvik, www.traject.se (reservation för vissa kunders egna material.)

TRYCK
Acta Print, Helsingfors

UPPLAGA
150.000 ex


  • Annonsera där du syns

  • 0485-100 58

  • Ölandsmagazinet

  • 1
  • 2
  • 3