Utgiven mars 2012

ANSVARIG UTGIVARE
Jeanette Edström – Ölandsmagazinet AB

GRAFISK FORM OCH PRODUKTION
Nisse Hagman – GG3 Media Assistance
Jeanette Edström

REDAKTIONELL TEXT
Johan von Reis, Pierre Eklund

OMSLAGSFOTO
Ferran Traite Soler

ANNONSER
Stefan Johansson, Jeanette Edström, Marianne Jonsson

ÖVERSÄTTNING
AAR Translator AB, Detlef Lampe

TRYCK
Forssa Print

UPPLAGA
75.000 ex


  • Annonsera där du syns

  • 0485-100 58

  • Ölandsmagazinet

  • 1
  • 2
  • 3