Utgiven april 2014

ANSVARIG UTGIVARE
Jeanette Edström – ÖlandsMagazinet AB

GRAFISK FORM OCH PRODUKTION
Nisse Hagman – GG3.SE
Jeanette Edström

REDAKTIONELL TEXT
Iréne Forsmark, Johan von Reis, Bo Lundqvist, Jeanette Edström

FOTO
Jeanette Edström, Birger Lallo, Johan von Reis m.fl

ANNONSER
Stefan Johansson, Marianne Jonsson, Jeanette Edström
Tel. 0485-100 58

TRYCK
Sörmlands Grafiska

DISTRIBUTION
Till Ölands samtliga fritidshusägare, utvalda hushåll i Kalmar, samt publika platser på Öland, i Kalmar och Glasriket


  • Annonsera där du syns

  • 0485-100 58

  • Ölandsmagazinet

  • 1
  • 2
  • 3